Pohlednice z akcí - 2023/2024

 • "Nepohádka" letní tábor literárně-dramatického oboru 2024

  1. ročník příměstského letního tábora literárně-dramatického oboru pro děti připravila učitelka Mgr. Jana Pejchalová.
  8. - 12. 7. 2024 / učebna LDO ZUŠ a Český Krumlov

  Dvě zlaté medaile přivezla Medvíďata z mezinárodního soutěžního festivalu v Řecku

  1. - 9. 7. 2024 / Preveze
  Kouknu na fotky GRATULUJEME!
  Medvíďata na mezinárodním soutěžním sborovém festivalu v řecké Preveze 1. 7. – 9. 7. 2024
  42nd International Choral Festival of Preveza / 28th International Choral Competitio
  Mládežnický sbor Medvíďata ZUŠ Český Krumlov se vrátil s dvěma zlatými medailemi z prestižního sborového festivalu v řecké Preveze. Toto mezinárodní setkání, kterého se náš sbor s úspěchem účastnil již před šesti lety, má letitou tradici a výborné renomé v rámci celosvětového sborového dění. Je oslavou hudby, zpěvu i národních kultur různých zemí nejen z Evropy a prostřednictvím umění chce lidi sbližovat a vzájemně obohacovat. Pěvecké sbory se mohou účastnit buď jako vystupující na koncertech nebo jako soutěžící v prostředí krásného přímořského města Preveza na severozápadě Řecka. Festivalu se letos zúčastnilo 22 souborů z Evropy i zámoří, Medvíďata byla jediným českým zástupcem v soutěži. Do Řecka jelo 47 sborových dětí a mládeže ve věku 13 až 21 let a 6 dospělých (sbomistr L. Holec, klavíristka L. Smitková, klarinetista M. Brédik, zdravotnice J. Mikuličová, 2 pomocné sbormistryně L. Špilínková a A. Holcová).

  Medvíďata soutěžila ve dvou kategoriích: E (mládežnické sbory) a F (žánrové zaměření – spiritual, gospel, jazz a pop). Kromě toho byla součástí úvodního průvodu všech sborů a také zpívala na 2 festivalových koncertech. Během zájezdu navštívila pamětihodnosti v blízkém okolí Prevezy (poblíž tekoucí bájnou řeku Acheron a antický Nikopolis s amfiteátrem) a také řecké letovisko Parga. Vlastnímu devítidennímu zájezdu předcházela systematická sborová příprava všech vybraných Medvíďat v ZUŠ Č. Krumlov, která vyvrcholila generálkou a natáčením soutěžního programu 29. června v Jezuitském sále Růže.

  Projekt finančně podpořili: Ministerstvo kultury, Jihočeský kraj, Město Český Krumlov, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Helena Plachtová, Schwan Cosmetics CR, s.r.o., FRONIUS Česká republika s.r.o., Kámen a písek, spol. s.r.o. a spolky Sdružení rodičů a přátel ČDS a Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově. Děkujeme!

  Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov na XXXI. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2024

  společně s mažoretkami ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny pod vedením Kateřiny Hálové, orchestr řídil Pavel Havlík.
  22. - 23. 6. 2024 / Štětí
  Kouknu na fotky

  "Žijeme tu!"

  Vernisáž výroční výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v Českém Krumlově.
  19. 6. 2024 / Klášter Zlatá Koruna
  Kouknu na fotky

  Třídní koncert žáků Michala Brédika

  17. 6. 2024 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Koncert žáků klavírní třídy Lucie Smitkové

  13. 6. 2024 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Třídní koncert žáků Ladislava Kočára a hostů

  13. 6. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Závěrečný koncert žáků Jaromíra a Jana Čížka

  ilustrační foto
  10. 6. 2024 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  9. 6. 2024 / Koncert společného orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České flharmonie

  ilustrační foto
  Reprezentativního projektu Společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ ČR se aktivně účastnili také dva žáci naší školy Kryštof Sirový – kontrabas, jehož učitelem je MgA. Libor Heřman a Magdalena Watzko – housle, jejímž učitelem je Bohumil Novotný.
  9. 6. 2024 / Rudolfinum, Praha
  Kouknu na fotky

  Slavnostní koncert k zahájení provozu zámecké jízdárny s novým nájemcem

  Spoluúčinkovali Brumlíci a Medvíďata se sbormistrem Lukášem Holcem a Krumzušband pod taktovkou Pavla Hlaváče.
  8. 6. 2024 / Jízdárna zámku Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Hostování Lentilek ve Strakonicích na koncertě sboru Fere angeli

  ilustrační
  sbormistryně Lenka Špilínková
  6. 6. 2024 / KD Strakonice
  Kouknu na fotky

  Taneční slavnost

  Závěrečné představení tanečního oboru ZUŠ a absolventské vystoupení Nely Vlčkové, Anny Hobzové a Isabelly Vítové.
  4. 6. 2024 / Městské divaldo Český Krumlov
  Kouknu na fotky
  foto Jakub Čejka

  Vystopení Krumzušbandu v rámci Festivalu Krumlov

  3. 6. 2024 / Sídliště Plešivec 254 u prodejny COOP
  Kouknu na fotky
  foto Tomáš Kasal

  Vernisáž výstavy prací absolventů II. stupně výtvarného oboru

  ze skupin Mgr. Jany Holcové a Mgr. Dity Průchové.
  Za fotografie děkujeme Davidu Štěpánovi a dalším přátelům.
  2. 6. 2024 / Synagoga Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Zájezd Brumlíků a Medvídků ke sboru Vlčí máky do Hradce Králové

  ilustrační foto
  Sbormistr Lukáš Holec, instrumentální doprovod Marcela Buriánková Křížová a Jan Čížek, asistentka Jana Mikuličová Pernicová.
  31. 5. - 1. 6. 2024 / Hradec Králové
  Kouknu na fotky

  Třídní koncert žáků Terezy Havlíkové a hostů

  31. 5. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Třídní koncert žáků Jany Kordové

  hosté taneční soubory pod vedením Marty Begovičové
  29. 5. 2024 / Sál radnice v Křemži
  Kouknu na fotky

  Absolventský koncert Emmy Kelišové z kytarové třídy Jakuba Čejky

  ilustrační foto
  a vystoupení dalších žáků Daniely Burkové a Jakuba Čejky
  27. 5. 2024 / Sál radnice v Křemži
  Kouknu na fotky

  ZUŠ Open
  „Základní umělecká škola Český Krumlov se stěhuje na náměstí“

  náhled
  24. 5. 2024 / náměstí Svornosti Český Krumlov Kouknu na fotky od Jakuba Čejky Kouknu na fotky od Jany Adamcové

  Třídní koncert žáků ze třídy Jany Jarošové a Jitky Bieblové

  22. 5. 2024 / Sál KIC Horní Planá
  Kouknu na fotky

  17. 5. 2024 / Třídní koncert žáků ze třídy Jany Jarošové, Michaely Menšíkové a Magdaleny Valentové

  Kouknu na fotky
  17. 5. 2024 / Sál radnice ve Křemži

  Májové tóny

  Koncert sborů Brumlíci a Medvídci ZUŠ Český Krumlov a hostů Vlčí máky ZUŠ Jitro Hradec Králové.
  8. 5. 2024 / Jezuitský sál hotelu Růže
  Kouknu na fotky

  Exkurze mladších skupin výtvarného oboru

  do zámku a na výstavu krajského kola přehlídky Oči dokořán
  2. 5. 2024 / Třeboň
  Kouknu na fotky

  Festival ZUŠ
  Krumzušband a Dechový orchestr v rámci akce Kouzelný Krumlov

  Krumzušband pod vedením Pavla Hlaváče,
  Dechový orchestr pod taktovkou Pavla Havlíka a mažoretky ze ZUŠ Trhové Sviny pod vedením Kateřiny Hálové. Dechový orchestr doprovázel lampiónový průvod po trase: náměstí – Radniční – Dlouhá – Široká – Kájovská – Linecká – Městský park.
  30. 4. 2024 / Městský park Český Krumlov
  Kouknu na fotky
  foto Lubor Mrázek

  Bubenický koncert

  Účinkovali žáci ze třídy Matouše Nováka.
  24. 4. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

  Koncert bubenického souboru v ZUŠ Volyně

  Organizoval Matouš Novák.
  22. 4. 2024 / ZUŠ Volyně

  Zájezd Medvíďat (12 až 16 let) na sborový festival do Sušice

  Sbormistr Mgr. Lukáš Holec, hudební doprovod Michael Bartoš (klavír), Jana Kordová (hoboj, flétna).
  19. - 20. 4. 2024 / Sušice
  Kouknu na fotky

  Krajské kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje

  Výsledky soutěže Výsledky našich žáků Kouknu na fotky
  8. - 9. 4. 2024 / ZUŠ B. Jeremiáše, České Budejovice

  Celostátní soutěž Zahrada písní Praha s Brumlíky a Medvídky

  z celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů přivezli Brumlíci a Medvídci zlaté ocenění
  a sbormistr Mgr. Lukáš Holec zíkal zvláštní cenu poroty za ispirativní vedení dětského sboru, u klavíru Mgr. Milena Zuntová, dechové nástroje Jan Čížek, dipl. um.
  7. 4. 2024
  Kouknu na fotky YouTube

  Oči dokořán

  Krajské kolo soutěžní přehlídky prací žáků výtvarného oboru ZUŠ České republiky.
  Ve čtvrtek 4. 4. 2024 udělila porota ocenění ve 14. Soutěžní přehlídce VO ZUŠ ČR Oči dokořán. Žáci výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov získali 7 diplomů za přihlášené práce: zlaté pásmo pro výtvarný projekt „Pod městem“ žáků Mgr. Dity Průchové, zlaté pásmo za cyklus grafiky „Architektura v Krumlově“ žáků Mgr. Dity Průchové, zlaté pásmo za záznam z akční tvorby „Malba dojením aneb Actiondojink“ žáků Mgr. Jany Holcové, stříbrné pásmo za cyklus „Haptická mapa Krumlova“ žáků Mgr. Dity Průchové, stříbrné pásmo za cyklus „Lepicí pásky“ žáků Marka Borsanyi a dvě bronzová pásma individuálně pro žačky Marka Borsanyi, Michaele Novákové za cyklus „Zátiší s tubami a lebkou“ a Kateřině Paľunové za grafiku „Variace“. Oceněné práce z celého kraje jsou vystavené v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni do 2. 5. 2024 (otevřeno st-ne 10.00-12.00 a 13.00-17.00). Všechny 3 okruhy se zlatým pásmem postupují do ústředního kola, které proběhne v září ve Šternberku u Olomouce.
  5. 4. - 2. 5. 2024 / Dům Štěpánka Netolického Třeboň
  Kouknu na fotky

  Okresní kolo soutěže Jihočeský Zvonek

  Dne 5. 4. 2024 se účastnily žákyně pěvecké třídy MgA. Radky Karageorgievy okresního kola soutěže Jihočeský Zvonek. Soutěž se konala v Domě dětí a mládeže v Českém Krumlově. Simona Němcová (1.kategorie) získala Zlaté pásmo, Markéta Štěpánková (2.kategorie) Zlaté pásmo, Zuzana Šteflová (2.kategorie) Stříbrné pásmo a Klára Vojnová (2.kategorie) Bronzové pásmo.
  5. 4. 2024 / DDM Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Třídní koncert žáků Ladislava Kočára

  4. 4. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Aprílový koncert Decháčku a Dechového orchestru ZUŠ Český Krumlov s hosty

  dirigent Pavel Havlík
  hosté dívčí žesťový kvartet žákyň Ladislava Kočára a bubenický soubor ze třídy Matouše Nováka
  2. 4. 2024 / Městské divadlo Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Jarní muzika

  Koncert dětského pěveckého sboru Brumlíci ZUŠ Český Krumlov s hosty. Sbormistr Mgr. Lukáš Holec.
  26. 3. 2024 / Jezuitský sál Hotelu Růže
  Kouknu na fotky
  foto Tomáš Kasal

  Jaro, vítej

  Koncert pěveckého sboru Medvíďata ZUŠ Český Krumlov s hosty. Sbormistr Mgr. Lukáš Holec.
  24. 3. 2024 / Jezuitský sál Hotelu Růže
  Kouknu na fotky

  Dětská porta

  Na krajské přehlídce Dětské Porty získala Emma Kelišová ze třídy Jakuba Čejky 1. místo ve své kategorii a 1. místo za Autorskou Portu. Postupuje tedy do republikového finále v Kroměříži.
  24. 3. 2024 / DDM Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Klavírní mládí

  Krajské kolo Soutěže žáků ZUŠ České republiky ve hře na klavír.
  22. - 23. 3. 2024 / Jezuitský sál Hotelu Růže
  Výsledková listina Kouknu na fotky
  Foto Bohumil Novotný

  Zelená se snítka

  Jarní koncert přípravných dětských pěveckých sborů Diblíci a Lentilky ZUŠ Český Krumlov s hosty.
  Sbory vede Lenka Špilínková.
  21. 3. 2024 / Jezuitský sál Hotelu Růže
  Kouknu na fotky
  foto Tomáš Kasal

  Krajské kolo soutěže ZUŠ v klavírní komorní hře

  Klavírní duo ViJi (Viktorie Boháčová, Jiří Pulkert) ze třídy MgA. Lucie Smitkové získalo 2. místo a Duo HP (Jan Anichober, Ondřej Pojsl) ze třídy Mgr. Jany Jarošové si přivezlo 3. cenu.
  8. 3. 2024 / ZUŠ Třeboň
  Výsledková listina Kouknu na fotky

  Galerie mezi tóny

  Koncert a výstava učitelů ZUŠ Český Krumlov.
  7. 3. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

  7. 3. 2024 / SZUŠ Natanael, U Poráka
  Výsledková listina Kouknu na fotky

  Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

  5. 3. 2024 / ZUŠ Kaplice
  Výsledková listina Kouknu na fotky

  MenART - stipendijní akademie uměleckého vzdělávání

  Magdalena Watzko ze třídy Bohumila Novotného na houslových kurzech MenART u Jana Fišera
  24. 2. 2024 / ZUŠ Jana Hanuše, Praha
  Kouknu na fotky

  Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

  22. 2. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Výsledková listina Kouknu na fotky

  Magdalena Watzko z houslové třídy Bohumila Novotného získala titul
  Talent Jihočeského kraje 2023

  Koncert žáků smyčcového oddělení

  Školní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje formou koncertu.
  20. 2. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Hudební představení o dechových nástrojích pro žáky 2. tříd ZŠ

  Hudební pohádku o dechových nástrojích nastudovali učitelé dechového oddělení ZUŠ Český Krumlov.
  20. a 21. 2. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Masopustní průvod masek ZUŠ v Českém Krumlově

  18. ročník průvodu v podání ZUŠ Český Krumlov ve spolupráci s muzikanty, výtvarníky a občany města na téma "Venkov znovuosidluje město".
  Masopustní průvod procházel centrem města již tradičně v úterý před Popeleční středou
  13. 2. 2024
  Foto Lubor Mrázek Foto David Štěpán Foto Jiří Šneider Foto Marek Fux Foto Tom Poláček

  Kytarový koncert

  Soutěž žáků ZUŠ ve hře na kytaru formou koncertu.
  6. 2. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  2. - 3. 2. 2024 / Vzdělávání pedagogů naší ZUŠ na Olšině

  Rekreační zařízení Olšina
  Kouknu na fotky

  Klavírní koncert s hosty z jiných ZUŠ

  Koncert organizovala Ing. Michaela Menšíková, DiS.
  1. 2. 2024 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Alšova země - výstava prací žáků výtvarného oboru v Alošově jihočeské galerii

  vystavují žáci výtvarného oboru ze tříd Jany Holcové a Dity Průchové
  9. 11. 2023 - 3. 2. 2024 / Jízdárna, Hluboká nad Vltavou
  Kouknu na fotky

  Vánoční bubnování

  Koncert žáků a bubenického souboru ZUŠ Český Krumlov pod vedením učitele Matouše Nováka.
  22. 12. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky nebo na video?

  Předávání betlémského světla

  Hornové trio pod vedením Zdeňky Čížkové vystoupilo na předávání betlémského světla.
  23. 12. 2023 / Kostel sv. Anny Věžovatá Pláně
  Kouknu na fotky

  Já malý přicházím koledovat

  Předvánoční koncert Diblíků a Lentilek s hosty, sbormistryně Bc. Lenka Špilínková.
  21. 12. 2023 / Jezuitský sál hotelu Růže
  Kouknu na fotky
  foto © Tomáš Kasal

  Vánoční koncert kytaristů

  ze tříd Daniely Burkové a Jakuba Čejky
  21. 12. 2023 / Sál radnice v Křemži
  Kouknu na fotky

  Vánoční koncert žáků Ladislava Kočára a hostů

  Jako hosté vystoupili žáci ze třídy Jany Jarošové a Pavla Havlíka.
  21. 12. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Vánoční koncert žáků klavírní třídy MgA. Lucie Smitkové

  20. 12. 2023 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Vánoční koncert pro seniory

  Koncert připravili žáci ze třídy Mgr. Jany Jarošové a Bc. Jitky Bieblové, DiS.
  20. 12. 2023 / Dům pro seniory Horní Planá
  Kouknu na fotky

  Nesem vám noviny

  předvánoční koncert Brumlíků s hosty, sbormistr Mgr. Lukáš Holec
  19. 12. 2023 / Jezuitský sál hotelu Růže
  Kouknu na fotky
  foto © Tomáš Kasal

  Vánoční koncert žáků Jaromíra a Jana Čížka

  18. 12. 2023 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Čas radosti, veselosti

  předvánoční koncert Medvíďat s hosty, sbormistr Mgr. Lukáš Holec
  17. 12. 2023 / Jezuitský sál hotelu Růže
  Kouknu na fotky
  foto © Lubor Mrázek

  Vánoční koncert žáků Daniely Burkové a Jana Čížka

  14. 12. 2023 / Sál KIC v Horní Plané
  Kouknu na fotky

  Předvánoční koncert žáků Michala Brédika

  14. 12. 2023 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Předvánoční koncert žáků Jany Kordové a hostů

  Jako hosté vystoupili taneční soubor pod vedením Marty Begovičové a žáci z klavírní třídy Magdaleny Valentové.
  13. 12. 2023 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Předvánoční koncert žáků ze třídy Jany Jarošové a Jitky Bieblové

  13. 12. 2023 / Sál KIC v Horní Plané
  Kouknu na fotky

  Dárek pro Vás všechny připravili žákyně a žáci klavírního a výtvarného oddělení

  Předvánoční koncert žáku

  MgA. Marcely Buriánkové Křížové a MgA. Radky Karageorgievy
  11. 12. 2023 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Koncert žáků Pavla Hlaváče, Kristýny Riesové a hostů

  7. 12. 2024 / Koncertní sál ZUŠ
  Kouknu na fotky

  Koncert žáků Jany Jarošové a Michaely Menšíkové

  7. 12. 2023 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Mikulášská besídka

  s pohádkou O Sněhurce, kterou pro vás nastudovali žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Český Krumlov pod vedením Mgr. Jany Pejchalové
  3. 12. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Vybraná Medvíďata spoluúčinkovala v rámci zahájení adventu v Českém Krumlově

  sbormistr Mgr. Lukáš Holec
  3. 12. 2023 / náměstí Svornosti Český Krumlov
  Kouknu na fotky
  foto © Lubor Mrázek

  Vítání adventu v Křemži

  Spoluúčinkovalo Flautino (flétnový soubor pod vedením Bc. Jany Kordové a žáci ze třídy MgA. Radky Karageorgievy a Jana Čížka, dipl. um.
  1. 12. 2023 / Sál radnice ve Křemži
  Kouknu na fotky

  Koncert Krumzušbandu

  swingový orchestr ZUŠ řídil Pavel Hlaváč
  29. 11. 2023 / Synagoga Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Akokoncert

  vystoupení žáků akordeonové třídy MgA. Aleny Pustějovské a Bc. Petry Markové.
  28. 11. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Koncert mladších žáků Daniely Burkové a Jana Čížka

  23. 11. 2023 / Sál KIC v Horní Plané
  Kouknu na fotky

  Kytarový koncert

  21. 11. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  VO OPEN, aneb setkání bývalých učitelů a žáků v prostorách výtvarného oboru

  17. 11. 2023 / učebny výtvarného oboru ZUŠ
  Kouknu na fotky

  Hudební představení o smyčcových nástrojích pro žáky 1. tříd ZŠ

  Představení připravili učitelé smyčcového oddělení ZUŠ Český Krumlov.
  23. 11. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Tóny podzimu

  Koncert pěveckého sboru Medvíďata s hosty, sbormistr Mgr. Lukáš Holec.
  21. 10. 2023 / Jezuitský sál hotelu Růže Český Krumlov
  Kouknu na fotky
  foto © Lubor Mrázek

  ZUŠ Český Krumlov otevřela mimořádnou výstavu!

  Slavnostní otevření schodišťové galerie k 60. výročí založení výtvarného oboru.
  16. 11. 2023 / Budova ZUŠ Český Krumlov, Kostelní 163
  Kouknu na fotky
  foto © Lubor Mrázek

  Koncert Decháčku a Dechového orchestru ZUŠ Český Krumlov

  k příležitosti výročí 17. listopadu
  dirigent Pavel Havlík
  sólisté Eliška Kubíčková (tuba), Isabella Vítů (saxofon)
  průvodní slovo Roman Matoušek
  14. 11. 2023 / Městské divadlo Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Hostování starších Medvíďat v ústředním kole přehlídky MEZZOCHORI

  Smíšený mládežnický sbor Medvíďata vystoupil v rámci zahajovacího večera MEZZOCHORI 10. 11. v sále Hradecké filharmonie jako host na základě loňského absolutního vítězství.
  sbormistr Mgr. Lukáš Holec, klavírní spolupráce Mgr. Michael Bartoš
  10. - 11. 11. 2023 / Filharmonie Hradec Králové
  Kouknu na fotky

  Vystoupení starších Medvíďat pro Hospic sv. Víta

  sbormistr Mgr. Lukáš Holec, klavírní doprovod Mgr. Michael Bartoš
  4. 11. 2023 / Synagoga Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Mladší Medvíďata (10 sboristů) zazpívala na vernisáži v klášterech

  sbormistr Mgr. Lukáš Holec
  3. 11. 2023 / sál krumlovských klášterů
  Kouknu na fotky foto © Lubor Mrázek

  Podzim s písničkou

  koncert přípravných dětských pěveckých sborů Brumlíci, Lentilky a Diblíci,
  sbormistři Bc. Lenka Špilínková a Mgr. Lukáš Holec, klavírní doprovod Mgr. Milena Zuntová, hoboj Zuzana Čekanová, DiS.
  22. 10. 2023 / Městské divadlo Český Krumlov
  Kouknu na fotky foto © Tomáš Kasal

  Vystoupení Medvíďat

  na Slavnostním večeru k výročí 75 let Pedagogické fakulty České Budějovice,
  sbormistr Mgr. Lukáš Holec, klavírní doprovod MgA. Jitka Šlechtová
  19. 10. 2023 / Jihočeské divadlo České Budějovice
  Kouknu na fotky

  Mezinárodní koncert swingových orchestrů

  Koncertní setkání školních swingových orchestrů partnerských škol GŠ Slovenj Gradec a ZUŠ Český Krumlov k 105. výročí republiky.
  20. 10. 2023 / Jezuitský sál hotelu Růže Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Tradiční koncert žáků

  19. 10. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Jihočeský kytarový festival

  Naší školu reprezentovali žáci Josef Franta (Klára Ferenczi), Adéla Brčáková, Vít Kubal, Jan Hošna (Roman Matoušek), Matouš Fux (Michela Šimková), Lia Hrdličková, Deniel Hrdlička, Alena Zupková (Daniela Burková).
  5. - 8. 10. 2023 / Nové Hrady
  Kouknu na fotky

  Mezinárodní koncert dechových orchestrů a komorních skupin

  György Kroó Musik School Budapešť a ZUŠ Český Krumlov
  5. 10. 2023 / Jezuitský sál hotelu Růže
  Kouknu na fotky

  Soustředění Decháčku a Dechového orchestru

  náhled
  28. 8. - 3. 9. 2023 / přímořské letovisko Fiesa (Piran) ve Slovinsku
  Kouknu na fotky

  Sborově-výtvarný tábor

  náhled
  19. - 26. 8. 2023 / Nová Pec
  Kouknu na fotky

  Interpretační kurzy MenART

  náhled
  Magdalena Watzko s lektorem Jakubem Fišerem
  25. - 27. 8. 2023 / Kroměříž
  Kouknu na fotky

  Letní interpretační kurzy

  náhled
  Magdalena Watzko s lektorkou Marií Mátlovou
  16. - 22. 7. 2023 / Český Krumlov
  Kouknu na fotky

  Letní taneční tábor

  30. 7. - 6. 8. 2023 / Nová Pec
  Kouknu na fotky