Taneční obor

Výuka předmětů

Rozvrh hodin

taneční průprava, taneční praxe, taneční techniky a tvorba

Vyučují

Školní vzdělávací program

Výuková videa tanečního oboru

Taneční obor ZUŠ Český Krumlov

obrázek
byl založen v roce 1995. Jako první učitelka tance byla Jana Vlčková, která na naší škole působila do roku 1997, kdy její započaté dílo převzala Marta Begovičová a TO ZUŠ vede dodnes.
Taneční soubory ZUŠ se během krátké doby staly neodmyslitelnou součástí kulturního života v Českém Kumlově. Účinkují nejen na akcích základní umělecké školy, ale své taneční výkony předvádějí i na různých soutěžích, předtančení, podnikových oslavách, recepcích aj.