Úspěchy našich žáků a pedagogů - 2022/2023

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů

náhled
Duo příčných flétem Sophie Vítů a Kristýna Matoušková ze třídy MgA.Terezie Havlíkové získalo 3. místo a trio Adéla Matoušková, Lenka Zajíčková a Světlana Pejchalová ze třídy Bc. Jitky Bieblové, DiS. se umístilo na 2. místě.
16. 3. 2023 / ZUŠ Sezimovo Ústí

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR v komorní hře s převahou žesťových nástrojů

náhled
Dívčí kvarteto (Radana Pejchalová, Klára Cábová, René Prokopová - trubky a Elišta Kubíčková - tuba) ze třídy Ladislava Kočára přivezlo 1. cenu a postupují do ústředního kola.
14. 3. 2023 / ZUŠ Vimperk

Okresní kolo ve hře na akordeon

náhled
21. 2. 2023 / ZUŠ Český Krumlov

Výsledková listina
Kouknu na fotky

Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů

náhled
16. 2. 2023 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

Výsledková listina

Marie Bierbaumer

náhled
studentka výtvarného oboru, byla přijata na Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Vizuální design.

Vít Dolanský

náhled
student výtvarného oboru, byl přijat na Střední umělecko-průmyslovou školu v Bechyni, obor Multimediální tvorba

Amálie Tomanová

náhled
studentka výtvarného oboru, byla přijata na Střední umělecko-průmyslovou školu sv. Anežky Český Krumlov - obor Grafický design 1 - Užitá grafika.

Anwyn Baloušková

náhled
studentka výtvarného oboru, byla přijata na Střední umělecko-průmyslovou školu sv. Anežky Český Krumlov - obor Užitá fotgrafie a média.

"Hodina výtvarky"

náhled
Animovaný film, který v průběhu loňského roku stvořlili žáci výtvarného oboru pod vedením Mgr. Sandry Čechové.

Film byl letos (2022) na 8. ročníku celostátní soutěžní přehlídky animovaných filmů studentů základních uměleckých škol OSKÁREK oceněn. V kategorii delší animovaný film jsme obsadili 3. místo. Cena se předávala v dalekém Valašském Meziříčí.
Níže několik fotografií z promítání výherních filmů a následné OSLAVY.

25. 11. 2022 / Valašské Meziříčí

Kouknu na fotky

Starší Medvíďata absolutním vítězem MEZZOCHORI

náhled
13. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Sbor si odvezl i ocenění za výraznou interpretaci soutěžního programu.
Sbormistr Mgr. Lukáš Holec, klavírní doprovod Olga Chumag.
5. 11. 2022 / Hradec Králové

Kouknu na fotky

1. ročník soutěžní přehlídky populárního zpěvu ZUŠ

náhled
Žáci ze třídy MgA. Radky Karageorgievy Jakub Zeman (se umístil ve zlatém pásmu) a Jakub Krajovský (v bronzovém pásmu). Klavírní doprovod MgA. Marcela Buriánková Křížová.
5. 11. 2022 / Jindřichův Hradec

Kouknu na fotky

Stipendijní akademie uměleckého vzdělávání MenART 2022/2023

náhled
Slavnostně-pracovní zahájení dalšího ročníku Stipendijní akademie uměleckého vzdělávání MenART 2022/2023 v Kroměříži.
Z naší školy byl přijat Marek Holec do skupiny Galiny Miklínové.
26. - 28. 8. 2022 / Kroměříž

Kouknu na fotky