Současnost

Ukončeno přijímání nových žáků

Vážení rodiče.

Dnem 29. září 2023 je UKONČENO PŘIJÍMÁNÍ nových žáků do naší školy.
Omlouváme se všem, kteří jste z důvodu plné kapacity školy nebyli v letošním školním roce přijati, zůstáváte čekateli s přednostním umístění v příštím školním roce.

Ke dni 29. září také KONČÍ MOŽNOST UKONČENÍ STUDIA (odhlášení) podle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č.75/ 2005 sb.
Případnou žádost o ukončení studia je možné podat na konci 1. pololetí a to k 31. lednu 2023.

Vážíme si Vašeho zájmu o studium v naší škole, děkujeme vám též předem za úhradu školného (úplaty) v termínu do 30. 9. 2023.

Těšíme se na hezkou spolupráci a Vaši spokojenost s uměleckým rozvojem vašich dětí!

PaedDr. Alena Švepešová
ředitelka ZUŠ Český Krumlov

Finanční příspěvky na vzdělávání

Pohádkové představení o hudebních nástrojích pro děti z mateřských škol

Vážené kolegyně a kolegové,

zveme vás s dětmi opět na pohádkové představení o hudebních nástrojích, které pro vás připravili učitelé ZUŠ Český Krumlov. Můžete si vybrat ze čtyř termínů: úterý 24. 10. v 9:00 nebo v 10:00 a středa 25. 10. 2023 v 9:00 nebo v 10:00. Představení se konají v koncertním sále ZUŠ Český Krumlov. Pokud budete mít zájem, vyplňte prosím níže uvedenou rezervaci a odešlete.
Rezervovat

Těšíme se na shledanou u nás v ZUŠ

Hudební představení
pro žáky 1. - 3.  tříd ZŠ

Vážené kolegyně a kolegové,

učitelé ZUŠ Český Krumlov vás a vaše žáky zvou na tradiční představení o hudebních nástrojích a komorní hudbě. V letošním školním roce se budou konat v těchto termínech:

  • O SMYČCOVÝCH NÁSTROJÍCH
    16. a 23. 11. 2023 v 9:00 a v 10:00,
  • O DECHOVÝCH NÁSTROJÍCH
    20. a 21. 2. 2024 v 9:00 a v 10:00,
  • O KOMORNÍ HUDBĚ
    7. a 21. 3. 2024 v 9:00 a v 10:00.

Představení se konají v koncertním sále ZUŠ Český Krumlov.
Pokud budete mít zájem, vyplňte prosím níže uvedený formulář a odešlete.
Rezervovat

Těšíme se na shledanou u nás v ZUŠ

Budoucnost

28. 9. 2023 / Myslivecké troubení na Kleti

spoluúčinkují žáci hornové třídy Zdeňky Čížkové
11:00 / Kleť
Plakát

30. 9. 2023 / Kytarový soubor účinkuje při Svatováclavských slavnostech

řídí MgA. Klára Ferenczi
19:00 / Caffé Klášter Český Krumlov
Program slavností

5. 10. 2023 / Mezinárodní koncert dechových orchestrů a komorních skupin

György Kroó Musik School Budapešť a ZUŠ Český Krumlov
18:00 / Jezuitský sál hotelu Růže

5. - 8. 10. 2023 / Jihočeský kytarový festival

Naší školu reprezentují žáci: Josef Franta (Klára Ferenczi), Adéla Brčáková, Vít Kubal, Jan Hošna (Roman Matoušek), Matouš Fux (Michela Šimková), Lia Hrdličková, Deniel Hrdlička, Alena Zupková, Adam Magát (Daniela Burková).
Nové Hrady
Čtěte více

Minulost

Soustředění Decháčku a Dechového orchestru u moře

náhled
28. 8. - 3. 9. 2023 / přímořské letovisko Fiesa (Piran) ve Slovinsku
Kouknu na fotky

Sborově-výtvarný tábor

náhled
19. - 26. 8. 2023 / Nová Pec
Kouknu na fotky

Interpretační kurzy MenART

náhled
Magdalena Watzko s lektorem Jakubem Fišerem
25. - 27. 8. 2023 / Kroměříž
Kouknu na fotky