Současnost

Budoucnost

Minulost

Příspěvky do Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, z.s.

náhled

Příměstský tábor

19. - 20. 4. 2024 / Zájezd Medvíďat (12 až 16 let) na sborový festival do Sušice

Sbormistr Mgr. Lukáš Holec, hudební doprovod Michael Bartoš (klavír), Jana Kordová (hoboj, flétna).
Sušice

20. - 21. 4. 2024 / Soustředění společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ

Účastní se Magdalena Watzko z houslové třídy Bohumila Novotného a Kryštof Sirový z kontrabasové třídy MgA. Libora Heřmana.
Rudolfinum, Praha

22. 4. 2024 / Koncert bubenického souboru v ZUŠ Volyně

Organizuje Matouš Novák, DiS.
10:00 / ZUŠ Volyně

Krajské kolo soutěžní přehlídky dechových orchestrů ZUŠ (jihočeský kraj)

Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov pod taktovkou Pavla Havlíka získal zlaté pásmo.
10. 4. 2024 / Městské kulturní středisko, Mírová 831, 38601 Strakonice
Soutěžní skladby:
Adria Let čápa Lví král
GRATULUJEME!

Krajské kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje

Výsledky soutěže Výsledky našich žáků Kouknu na fotky
8. - 9. 4. 2024 / ZUŠ B. Jeremiáše, České Budejovice
GRATULUJEME!

Celostátní soutěž Zahrada písní Praha s Brumlíky a Medvídky

z celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů přivezli Brumlíci a Medvídci zlaté ocenění
a sbormistr Mgr. Lukáš Holec zíkal zvláštní cenu poroty za ispirativní vedení dětského sboru, u klavíru Mgr. Milena Zuntová, dechové nástroje Jan Čížek, dipl. um.
7. 4. 2024
Kouknu na fotky YouTube
GRATULUJEME!

Oči dokořán

Krajské kolo soutěžní přehlídky prací žáků výtvarného oboru ZUŠ České republiky.
Ve čtvrtek 4. 4. 2024 udělila porota ocenění ve 14. Soutěžní přehlídce VO ZUŠ ČR Oči dokořán. Žáci výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov získali 7 diplomů za přihlášené práce: zlaté pásmo pro výtvarný projekt „Pod městem“ žáků Mgr. Dity Průchové, zlaté pásmo za cyklus grafiky „Architektura v Krumlově“ žáků Mgr. Dity Průchové, zlaté pásmo za záznam z akční tvorby „Malba dojením aneb Actiondojink“ žáků Mgr. Jany Holcové, stříbrné pásmo za cyklus „Haptická mapa Krumlova“ žáků Mgr. Dity Průchové, stříbrné pásmo za cyklus „Lepicí pásky“ žáků Marka Borsanyi a dvě bronzová pásma individuálně pro žačky Marka Borsanyi, Michaele Novákové za cyklus „Zátiší s tubami a lebkou“ a Kateřině Paľunové za grafiku „Variace“. Oceněné práce z celého kraje jsou vystavené v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni do 2. 5. 2024 (otevřeno st-ne 10.00-12.00 a 13.00-17.00). Všechny 3 okruhy se zlatým pásmem postupují do ústředního kola, které proběhne v září ve Šternberku u Olomouce.
5. 4. - 2. 5. 2024 / Dům Štěpánka Netolického Třeboň
Kouknu na fotky
GRATULUJEME!

Okresní kolo soutěže Jihočeský Zvonek

Dne 5. 4. 2024 se účastnily žákyně pěvecké třídy MgA. Radky Karageorgievy okresního kola soutěže Jihočeský Zvonek. Soutěž se konala v Domě dětí a mládeže v Českém Krumlově. Simona Němcová (1.kategorie) získala Zlaté pásmo, Markéta Štěpánková (2.kategorie) Zlaté pásmo, Zuzana Šteflová (2.kategorie) Stříbrné pásmo a Klára Vojnová (2.kategorie) Bronzové pásmo.
5. 4. 2024 / DDM Český Krumlov
Kouknu na fotky
GRATULUJEME!
GRATULUJEME!

Třídní koncert žáků Ladislava Kočára

4. 4. 2024 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
Kouknu na fotky

Aprílový koncert Decháčku a Dechového orchestru ZUŠ Český Krumlov s hosty

dirigent Pavel Havlík
hosté dívčí žesťový kvartet žákyň Ladislava Kočára a bubenický soubor ze třídy Matouše Nováka
2. 4. 2024 / Městské divadlo Český Krumlov
Kouknu na fotky