Aktuálně

Akce

25. a 26. 10. probíhá normální výuka
Vážení rodiče, milí žáci,
Ve dnech 25. a 26. 10. 2021 probíhá výuka v naší škole podle běžných rozvrhů. Prosíme žáky i rodiče o přísné dodržování hygienických opatření. Rodiče žádáme, aby při jakémkoliv projevu nachlazení či infekce děti do výuky neposílali.

Děkujeme za pochopení.
Jaká covidová pravidla platí pro nový školní rok?
Vážení rodiče, milí žáci a kolegové!
Ministerstvo školství zveřejnilo podrobná pravidla pro fungování škol od září.
Dle legislativního vyjádření nejsou žáci ani zaměstnanci ZUŠ povinni prokazovat se testováním, prodělaným COVID-19 ani očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).
Více...

Roušky jen na chodbách

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i ministr školství Robert Plaga (za ANO) opakovaně ujišťovali, že se v září bude ve třídách učit bez roušek, a to také platí. Na chodbách je ale žáci nasadit musí. Výjimku mají jen děti s mentálním postižením nebo závažným zdravotním důvodem, který musí potvrdit lékař.

Učitelé nedostanou testy

Povinné testování se nevztahuje pouze na žáky a studenty, ale platí pro všechny neočkované zaměstnance škol a školských zařízení po dobu testování ve školách. Na rozdíl od dětí ale pro pedagogy a nepedagogy škola nedostane od Ministerstva školství antigenní testy zdarma. Musí si je buď pořídit sama, nebo tuto povinnost přenést na zaměstnance. Pokud se takový pracovník neprokáže ve třech stanovených dnech testování negativním výsledkem z odběrového centra, nepodstoupí samotest ve škole nebo nevyužije systém on-line samotestování, bude si muset po celou dobu přítomnosti ve škole ponechat nasazený respirátor.

Roušky a zákaz zpěvu pro netestované

Pokud zákonní zástupci odmítnou testování svého dítěte, bude muset ve třídě nosit roušku stejně jako netestovaný učitel. Rovněž nesmí zpívat nebo cvičit uvnitř. Ale jen prvních deset dní. Toto nařízení vyprší s koncem testování 10. září. Pokud rodiče odmítnou i používání ochrany nosu a úst, musí po tuto dobu zůstat žák na domácí výuce. Škola za těchto okolností distanční výuku neposkytuje.

Co čeká neotestované žáky. Děti bez testů i roušek budou bez výuky.

Identifikace nemocných

Školy sice nemají povinnost kontrolovat zdravotní stav každého dítěte, na druhou stranu ale musí dohlédnout na to, aby se po chodbách nepotulovaly děti s příznaky infekčního onemocnění. Pokud takový žák vykazuje příznaky už při příchodu do školy, mohou ho vrátit domů. V případě, že není přítomen zákonný zástupce, vyčká žák na vyzvednutí v izolační místnosti. To samé platí pro děti, u nichž se příznaky objeví až v průběhu dne.

Žáci do karantény, učitelé ne

První dvě kola testování budou z pohledu případného uvalování karantény jednoduchá – před 1. zářím totiž spolu žáci nebudou trávit čas ve třídě a 6. září pak připadá na pondělí. Komu v těchto dnech vyjde test pozitivně, jde na konfirmační PCR test, třída se ale učí bez přerušení. Při třetím termínu se už ale aplikuje pravidlo dvou dnů. Do karantény míří všichni žáci a studenti, kteří s nakaženým přišli v posledních dvou dnech do kontaktu. Tento seznam odevzdává krajské hygienické stanici ředitel školy. Netýká se však zaměstnanců. Jakmile je nákaza potvrzena PCR testem, musí se nechat otestovat i všichni ostatní spolužáci. V opačném případě se všichni vrací k výuce.

Nezakazujeme to, ale radši třídy nespojujte

Už s prvním červencovým doporučením Ministerstva zdravotnictví se strhla velká debata o udržování homogenity tříd a kolektivů. Zatímco na prvním stupni základních škol to není velký problém, ve vyšších ročnících středních škol už se bez spojování několika tříd dohromady v podstatě nedá fungovat. Manuál Ministerstva školství proto na jednu stranu ředitelům doporučuje, aby zvlášť v září nedocházelo ke kontaktu mezi různými třídami a skupinami, na tu druhou ale takovou praxi nezakazuje.

Cizí lidé ve škole

Stejně to platí i pro akce, které ve škole pořádají externí organizace. Resort zdravotnictví je školám povolit nechtěl. Ministerstvo školství ale pouze doporučuje, aby v případě akcí, které nesouvisí se vzděláváním, byl omezen kontakt mezi jejich účastníky, žáky a zaměstnanci. Ostatní mohou probíhat dle uvážení ředitelů a učitelů.

Pozor na pozdní návrat z dovolené

Ani do školy nemohou děti, pokud se vrátily ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy covidem-19. Pokud se na tyto státy nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 a podobně), musí navrátilci absolvovat nejdříve 5. den, respektive 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, PCR test. Do té doby zůstávají v samoizolaci.

Co teplá a pitná voda?

Některé ředitele původně vyděsilo, že mají podle doporučení Ministerstva zdravotnictví zajistit také přívod pitné a teplé vody. V některých školách je to ale v podstatě neřešitelné a musely by se začít kopat přívody. Ministerstvo školství ale vyžaduje pouze to, aby pitná a teplá voda byla dostupná v izolační místnosti, kam bude umístěn pozitivně testovaný žák nebo dítě s příznaky infekční nemoci.

Stravování

Opět pouze doporučení, ale školy by se měly snažit co nejvíce oddělit skupiny při konzumaci oběda. Cizí strávníci a žáci na distanční výuce si sice mohou jídlo vyzvednout, ale jen v odděleném prostoru nebo v odlišném čase než ostatní. Vyzvedávat obědy naopak nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. U stolu v jídelně pak může sedět (stejně jako v restauraci) až šest lidí. Neotestované děti musí od ostatních dodržovat stále odstup alespoň 1,5 metru.

Jak je to s placením školného (úplaty za poskytnuté vzdělání)

Pokud dítě skončí v karanténě a školní zařízení není uzavřeno, musí rodiče i nadále uhradit plnou částku. Jinak to už ale bude v případě, pokud dojde k uzavření školy, ale pokaždé jinak. V mateřské škole dojde k poměrnému snížení školkovného, pokud dojde k přerušení provozu na více než pět dnů v kalendářním měsíci, a to i když učitelé budou poskytovat distanční výuku. Obdobně to platí i ve školní družině. Úplatu ale nebudou vracet základní umělecké školy. Střediska volného času a školní kluby pak jen v případě, že konkrétní činnost nelze poskytovat distančním způsobem.

náhledVytrubování k poctě sv. Václava na Kleti
účinkoval Dětský trubačský soubor České Budějovice a ZUŠ Český Krumlov a Jihočeští trubači
28. 9. 2021 / Kleť
náhledMedvíďata na Prelatuře
foto: Lubor Mrázek
25. 6. 2021 / Prelatura Český Krumlov
Často kladené otázky?
Jakou formou a kdy budeme platit školné (úplatu za poskytnuté vzdělání)?
Předpis školného na 1. pololetí vám zašleme prostřednictvím e-mailu 15. - 17. 9. 2021. Pokud naší školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny nebo žák studuje více oborů či hraje na více nástrojů obdržíte tzv. balíček plateb do které budou zahrnuty veškeré vaše pohledávky vůči ZUŠ Český Krumlov včetně ročního poplatku za pronájem nástroje. Splatnost tohoto předpisu bude 30. 9. 2021.
Více...


Je hudební nauka povinná?
Ano, předmět Hudební nauka je prvních 5 let studia povinná pro všechny žáky hudebního oboru. Pokud žák nastoupí studium hudebního oboru až ve 12 letech nebo později a nikdy hudbu nestudoval, jeho povinným předmětem je Hudební nauka pro starší začátečníky.
Více v ŠVP.
Rozvrhy hodin kolektivních předmětů
ve školním roce 2021/2022
Hudební nauka Český Krumlov (Olga Reichlová)
Hudební nauka Křemže (Olga Reichlová)

Hudební nauka Křemže (Jaromír Čížek)
  • PSHO - pondělí 14:50 - 15:35
  • 1. ročník - čtvrtek 14:50 - 15:35
Hudební nauka Horní Planá (Jitka Bieblová)
  • PSHO a 1. ročník - středa 12:30 - 13:15
  • 2. a 3. ročník - středa 14:00 - 14:45
  • 4. a 5. ročník - středa 15:30 - 16:15

Hudební seminář (Michael Bartoš)
sudé středy 16:15 - 17:45 v učebně hudební nauky

Přípravné studium hudebního oboru a Hudební nauka pro starší začátečníky (Mgr. Lukáš Holec)
Pěvecké sbory (Mgr. Lukáš Holec)
Výtvarný obor

Decháček - úterý 16:00 - 17:10 (Pavel Havlík)
Dechový orchestr - úterý 17:15 - 18:45 (Pavel Havlík)
Krumzušband - pondělí 16:30 - 18:00 (Pavel Hlaváč)

21. 10. 2021 | Tradiční koncert žáků

náhled 18:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

22. - 23. 10. 2021 | Dechový orchestr v Ostravě

na XX. Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů Ostrava 2021

24. 10. 2021 | "Tóny podzimu" - koncert hlavního sboru Medvíďata

16:00 / Jezuitský sál hotelu Růže

25. 10. 2021 | "Podzim s písničkou" - koncert přípravných sborů Lentilky a Brumlíci

18:00 / Městské divadlo Český Krumlov

26. 10. 2021 | "Setkání s Diblíky"

17:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

27. - 31. 10. 2021 | Podzimní prázdniny