Aktuálně

Akce

MenART 2021
náhled náhledSvětlana Pejchalová z výtvarné třídy Mgr. Jany Holcové v průběhu školního roku 2020/2021 úspěšně absolvovala Stipendijní Akademii mentoringu uměleckého vzdělávání MenART.
GRATULUJEME!
logo
Klavírní soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2021
náhledLilien Solomonová ze třídy Mgr. Mileny Zuntové zíkala 3. cenu v Klavírní soutěži o Cenu Gustava Mahlera 2021
náhledGRATULUJEME!
Výsledková listina
Stránka soutěže
Dejte hlas našemu kalendáři Podivuhodná škola v soutěži Kalendář 2021 - HLASOVAT!

Více...

Kategorie: Nástěnný kalendář
Vydavatel: Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově z.s.
Spoluautor: Mgr. Jana Holcová (ZUŠ ČK) Zaměstnanci ZUŠ Č.Krumlov
Grafik: MgA. Sandra Čechová (ZUŠ ČK), Kristýna Zavala (Muzeum Fotoateliér Seidel)
Fotograf: Museum Fotoateliér Seidel (Klára Sváčková a Kristina Zavala
Tiskárna: Moana s.r.o.
Technologie: elektrografický tisk

Popis:
Léta ubíhají, život a lidé se mění a čím rychleji vzniká nové, tím jakoby rostl obdiv ke starému, vonícímu moudrostí a idyličností. A tak i my VŠICHNI z krumlovské základní umělecké školy jsme se chtěli alespoň na chvilku vzdálit dnešku a být blíže staré Hudební škole, jejíž unikátní 240. výročí založení si připomínáme počínaje 4. 12. 2020 po celý školní rok 2020/21. Stačilo svěřit se kouzlu fotoateliéru Muzea J. Seidela. Ať vás úsměvná atmosféra našeho kalendáře provází celým rokem, jaký si zvolíte.. Děkujeme Muzeu J. Seidela za skvělou spolupráci, Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově za vydání a našim kolegyním Janě Holcové a Sandře Čechové za skvělý nápad, přípravu koncepce a nezdolné přesvědčování nás všech, že to dobře dopadne!
Za celý tým ZUŠ Č. Krumlov A. Švepešová, ředitelka
Absolventi naší ZUŠ 2020/2021
tablo Přejít na stránku Absolventi 2020/2021.
Odcizené věci z naší ZUŠky
O víkendu 21. – 24. 5. 2021 došlo zatím neznámým pachatelem k vloupání do naší školy. Více...
Informace k provozu škol z 8. června 2021 (MŠMT)
Vážení rodiče, milí žáci,
nařízení MŠMT z 8. června 2021 k provozu škol se pro Jihočeský kraj prakticky nemění, kromě frekvence povinného testování ze 72 hodin na 7 dní.

Skupinová výuka

ve vnitřních prostorách do 10 žáků bez testu nebo neomezený počet s doloženým testem ze školy či domova. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Realizace prezenční skupinové výuky je možná za podmínek, kdy žák:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • nebo absolvoval nejdéle před 7 dny POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
 • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
 • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • nebo doloží čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • nebo podstoupí preventivní antigenní samotest na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví  použití laickou osobou, s negativním výsledkem, který doloží čestným prohlášením.
 • nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 7 dny test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Informace k testování a bezpečnosti

- řídíme se vládními nařízeními:
 • Antigenní testování jednou týdně – všichni zaměstnanci školy.
 • Děti se v ZUŠ netestují! Roušky – povinné pro všechny žáky vyjma sborového zpěvu a hráčů na dechové nástroje.
 • Respirátor FFP2 a odstupy – učitelé, zaměstnanci.
 • Mytí a desinfekce rukou po vstupu do školy – prosíme všechny žáky o dodržování.
Nemocné děti do výuky neposílejte. Chraňme se navzájem. Vstup do budov školy „cizím“ osobám zatím není povolen.

Omlouváme se čekajícím rodičům, dědečkům, babičkám a děkujeme za pochopení…
63. ročník Kocianovy houslové soutěže
4. – 8. května 2021, Ústí nad Orlicí
náhled náhledGratulujeme houslistce Madlence Watzko za čestné uznání I. stupně v Kocianově mezinárodní houslové soutěži i jejímu učiteli Bohumilu Novotnému.

Soutěže se zúčastnilo 65 účastníků ze 14 států z celého světa (Rusko, Mongolsko, Německo, USA atd...). V Madlenčině I. kategorii bylo 18 houslistů. Čestné uznání I. stupně je prakticky 4. místo.

Reportáž Šárky Loukotové v pořadu Víkend na Nově
 • darované klavíry ZUŠkám
 • síť základních uměleckých škol a systém uměleckého vzdělávání žáků v česku je celosvětově unikátní
Televize Nova 12. 4. 2021
Podpořte náš nový almanach!
náhled Vážení přátelé,

blížíme se k vydání nového Almanachu „Půvab času“ vyprávějícího o naší 240 leté základní umělecké škole, plného zajímavých historických dokumentů, veselých, milých i napínavých vzpomínek pamětníků i současných žáků a učitelů, plného fotografií z dob dávných zejména však z posledního desetiletí, s přehledem profesionálních umělců vzešlých z  naší školy, s půvabnými kresbami žáků z výtvarky, vše v moderním výtvarném zpracování váženého pana Novosada z vydavatelství MCU, s. r. o.

Činnost školy je tak bohatá, že nám oproti plánu výrazně narostl počet stránek a tím i náklady na výtisk. Kdo v této méně příznivé době můžete, prosíme, podpořte finančním příspěvkem vydání ALMANACHU ZUŠ Český Krumlov!

Kontakt k podepsání Darovací smlouvy:
reditel@zus-ceskykrumlov.cz, Tel. +420 606 736 990,
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově, z.s.,
číslo účtu: OBERBANK AG, 7100001547/8040.
Dárce si může dle zákona č. 586/L992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst dar od základu daně.

DĚKUJEME!

240 let ZUŠ Český Krumlov
logo

Článek z novin

Sborově-výtvarný tábor Nová Pec 13. - 22. 8. 2021
náhled Informace pro účastníky tábora
Formulář potvrzení od lékaře
Výroční výstava výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov
náhledPřijďte se podívat na Výroční výstavu
výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov
"Lékař léčí, příroda uzdravuje"
16. 6. - 29. 8. 2021 / Klášter Zlatá Koruna
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 16:30 | vstup zdarma náhled

Přijměte pozvání i od letošních absolventek II. stupně ze třídy Jany Holcové.

Závěrečná besídka pěvecké třídy - červen 2021
Videokoncert žáků z kytarové třídy Kláry Ferenczi - červen 2021
Videokoncert žáků ze třídy Jany Kordové - červen 2021
Letní mezinárodní interpretační kurzy 2021