Hudební obor > Individuální studium

Základní umělecká škola Český Krumlov nabízí v hudebním oboru žákům 22 studijních zaměření (viz Školní vzdělávací program). Každý žák I. stupně studia musí absolvovat předměty Hra na nástroj nebo sólový či sborový zpěv a Hudební nauku v rozsahu předepsaném učebními plány a k tomu si musí vybrat z předmětů povinně volitelných takové, aby součet týdenních hodin v sedmi ročnících studia byl minimálně 4 hodiny. Každý žák II. stupně studia musí absolvovat předmět Hra na nástroj nebo sólový či sborový zpěv a k němu si musí vybrat z předmětů povinně volitelných takové, aby součet týdenních hodin ve čtyřech ročnících studia byl minimálně 4 hodiny. ŠVP
obrázek

Hra na klavír:

Vyučují
obrázek

Hra na akordeon:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na housle:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na violoncello:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na kontrabas:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na zobcovou flétnou, příčnou flétnu, hoboj:

Vyučují
Nástroj vám rádi zapůjčíme!
obrázek

Hra na fagot:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na klarinet, saxofon:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na trubku:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na pozoun, baskřídlovku, tubu:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na lesní roh / lesnici:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na bicí nástroje:

Vyučují

Kytarový orchestr

Hra na kytaru:

Vyučují

Nástroj vám rádi zapůjčíme!

obrázek

Hra na baskytaru:

Vyučují

obrázek

Sólový zpěv:

Vyučují